کمیسیون

کمیسیون های تخصصی

کارگروه عکاسی معماری داخلی کمیسیون خدمات رفاهی کمیسیون علمی کمیسیون حقوقی کمیسیون زمین شناسی

ارتباط با ما

  • موبایل: 989422001002+
  • تلفن ثابت: 989422001002+
  • ساعت کاری: شنبه - دوشنبه - چهار شنبه 8:30 الی 13:30
  • ساعت کاری: یکشنبه 18:30 الی 20:30
  • ایمیل:Info.shirazaida@gmail.com
  • آدرس پستی: ایران- شیراز-بلوار بعثت - پارک بعثت - مرکز شیراز شناسی